A Blinken OSA Archívum új digitális gyűjteménye

A Blinken OSA Archívum (OSA) tíz évvel ezelőtt, a magyar forradalom 50. évfordulóján elindította digitális archívumát, amelynek részeként elérhetővé tette a Columbia Egyetem kutatócsoportjának (Columbia University Research Project on Hungary) dokumentumait, köztük azt a több mint 600 strukturált interjút, amelyet a kutatás során magyar menekültekkel készítettek. 2016-ban, szintén a Blinken család bőkezű támogatásának köszönhetően, az OSA folytatta és kiterjesztette ezirányú kutatásait más amerikai levéltárakra is, amelyek olyan, az Egyesült Államokba érkezett 1956-os magyar menekültekkel kapcsolatos forrásokkal rendelkeznek, amelyek eddig jórészt feltáratlanok voltak. A Blinken OSA Archívum most induló weboldala ezeket az anyagokat teszi közzé a téma iránt érdeklődő hazai és külföldi történészek, valamint az érdeklődő látogatók számára magyar és angol nyelven.

Az év folyamán a Blinken OSA Archívum kutatói gyűjtőmunkát végeztek az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárában (National Archives and Records Administration, NARA) Washingtonban, az amerikai külügyminisztérium magyar menekültekre vonatkozó anyagaiban. A kutatás során előkerült mintegy 900, nagyrészt a New Jersey-beli Camp Kilmerben, a magyar menekülteket fogadó legnagyobb amerikai bázison készült fekete-fehér fénykép. E kevéssé ismert fotók digitális másolatait folyamatosan töltjük föl az új tárhelyre, a táborra vonatkozó levéltári anyagokkal együtt.

Ugyancsak kutatásokat végeztünk az 1933-ban alakult, menekülteket segélyező amerikai civil szervezet, a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság (International Rescue Committee, IRC) történeti iratanyagában, amelyet a kaliforniai Stanford Egyetemen található Hoover Intézet archívumában őriznek. Az IRC archívuma mintegy 40 olyan szervezeti dossziét, összefoglaló jelentést, programjavaslatot tartalmaz, amely 1956 és 1963 között közvetlenül kapcsolódott a magyar menekültek megsegítéséhez az európai menekülttáborokban és Amerikában, illetve letelepítésükhöz az Egyesült Államokban. Az IRC több ezer magyar menekült letelepedését segítette pénzadományokkal és kölcsönökkel, közreműködött abban, hogy a menekültek angolul tanuljanak és mielőbb állást találjanak, lehetőleg a szakmájuk, képesítésük szerint. Foglalkoztak kiskorú, kísérő nélkül érkező magyar gyerekek és fiatalok elhelyezésével nevelőszülőknél, illetve abban is segítettek, hogy középiskolai diákként, vagy ösztöndíjjal támogatott egyetemi hallgatókként továbbtanuljanak. Az IRC archívumában mintegy 3000 magyar menekült személyes aktája is megtalálható, amelyek érzékletesen mutatják a menekültek útját, beilleszkedésük és elhelyezkedésük folyamatát és nehézségeit. Ebből az iratanyagból eddig 185 személyes dossziét sikerült digitalizálnunk, amelyeket szintén folyamatosan töltünk föl az új tárhelyre. Az IRC-vel kötött megállapodás szerint a személyiségi jogok védelme érdekében az egyénekre vonatkozó iratanyagot anonimizáljuk.

Ezúton mondunk köszönetet az együttműködő amerikai intézményeknek: a Hoover Intézet Archívumának, a Nemzetközi Menekültügyi Bizottságnak és az Egyesült Államok Nemzeti Levéltárának, hogy segítették a kutatást és hozzájárultak a források közzétételéhez.

Ugrás a gyűjteményhez