Az 1956-os magyar menekült diákok segítői: Gary L. Filerman

Az Egyesült Államokba befogadott 1956-os magyar menekültek első hullámával olyan, különleges bevándorló vízummal rendelkező magyar diákok érkeztek a New Jersey-beli Camp Kilmerbe, akiknek az egyetemi karrierjét a forradalmi események, és végső soron az országból való emigrálásuk derékba törte. A táborban amerikai társaik fogadták és segítették őket, akik egy független, nem kormányzati szervezetekből álló hálózat, a World University Service (WUS), helyi irodájában önkénteskedtek. A fiatal amerikaiak között volt a Minnesotai Egyetem harmadéves hallgatója, Gary Filerman.

A Camp Kilmer-i iroda vezetőjeként Filerman elsődleges feladata az volt, hogy rendezze a magyar menekültek tanulmányi helyzetét és bejuttassa őket a WUS partnerei közé tartozó 600 amerikai egyetem valamelyikére. Ennek érdekében ő és munkatársai előzetes interjúkkal felmérték a diákokat, tájékoztatták őket az új hazájukban elérhető tanulási lehetőségekről, és együttműködtek a táborban egyéb olyan szervezetekkel, amelyek a diákok elhelyezésén, lakhatásának megoldásán és szállításán munkálkodtak.

Filerman 1957 elején kezdte meg 11 hetes szolgálatát, és március végére munkatársaival már 1600 magyar diák ügyét dolgozták fel úgy, hogy 800 esetben sikerült számukra egyetemi ösztöndíjat szerezniük. Tekintve, hogy a diákok magyarországi egyetemi dokumentumai nem mindig álltak rendelkezésre, és emellett sokuknak nyelvi és egyéb kezdeti hátrányokkal kellett szembenézniük, ez a szám rendkívül magasnak mondható. Megvalósításához Filerman kiterjedt levelezést folytatott felvételi irodákkal és diákszövetségekkel, illetve számos egyetemet és főiskolát látogatott meg személyesen Amerika szerte.

Az 1970-es évek végén Filerman alapító tagja lett egy nemzetközi, nonprofit és pártatlan segélyszervezetnek, az Amerikai Menekültügyi Bizottságnak (American Refugee Committee), és hosszú éveken át annak igazgatótanácsában is szolgált. 2011-ben a Magyar Menekült Diákprogrammal kapcsolatos iratanyagát a Blinken OSA Archívumnak adományozta. A gyűjteményben kéziratokat, levelezést, kiadványokat és fényképeket találunk, köztük magyar diákok egyetemi tanulmányaik elvégzése után küldött köszönőleveleit, és egy ritka, Camp Kilmerben használt kézikönyvet a magyar menekültek befogadása és elhelyezése során alkalmazott rendelkezésekről és eljárásokról.

A Blinken OSA Archívumban található gyűjteményből itt közölt fényképválogatás Gary L. Filermannek, a magyar diákok igaz barátjának, és a WUS iroda többi munkatársának a Camp Kilmer-i mindennapjait dokumentálja.