A biológus, botanikus

A fiatal magyar biológus 26 évesen, 1958 februárjában érkezett a feleségével az Egyesült Államokba az IRC segítségével Bécsből, ahol egyébként már volt kutatói állása az egyetemen. Az Academy of Natural Sciences bécsi képviselője győzte meg arról, hogy kérjen beutazási vízumot az Egyesült Államokba, mert szaktudására ott nagy szükség volna. Végül úgynevezett parole vízummal, azaz rendkívüli méltányossági alapon érkezett az országba, és a meggyőző rábeszélés és meghívás ellenére eleinte nehézségei voltak az elhelyezkedéssel. Végül New York University Orvosi Központjában kapott állást, ahol kísérleti szakemberként mikrobiológiával és a biológiai szervezetek alapstruktúrájával foglalkozott. Néhány évvel később világszerte nagy feltűnést keltett egyik amerikai kollégájával közösen írt cikke az élet azon alapvető építőköveiről, amelyek megtalálhatóak a világűrben. Ez volt az egyik első tudományos értekezés arról, hogy a világűrben fellelhető meteoritokban számos olyan részecske és elem van, amely az élet kialakulásának szempontjából elsődleges fontossággal bír. Az űrkutatást akkor nagy intenztással felfuttató Amerikában a felfedezés nagy feltűnést és érdeklődést keltett és egyben nagy vitákat kavart a tudományos világban. Sokan úgy vélték, a Clausék által kimutatott vegyületek szervetlen, kémiai úton is létrejöhettek, így nem bizonyítják a élet jelenlétét a világűrben. Mindenesetre a Bizottság 1966-ban az amerikai elnökhöz címzett levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar tudós kimenekítése és Amerikába költöztetése nélkül az ehhez hasonló úttörő jellegő felfedezések akár éveket is késhettek volna. A magyar származású biológus később ökológus kutatóként is hírnevet szerzett.