A középiskolás diák

A 16 éves diák 1957 áprilisában érkezett Amerikába egy ausztriai menekülttáborból. A Bizottság először nevelőszülőknél helyezte el, majd rövidesen a Montgomery Junior College tanulója lett, és több egymás utáni évben is felkerült a fősikola legjobb diákjainak dékáni listájára. Később ösztöndíjat kapott, hogy a New yorki New School for Social Research-ben folytassa tanulmányait, de két év után otthagyta a patinás főiskolát és mentorai tanácsa ellenére belépett az amerikai hadseregbe, ahol katonai ösztöndíjjal tanult tovább.